ENERGOPT VÉGFELHASZNÁLÓI SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi végfelhasználói licencszerződést (a továbbiakban: Szerződés) mielőtt telepíti az EnergOpt programot (a továbbiakban: Szoftver). A Szerződés elfogadásával Ön (a továbbiakban: Felhasználó) kijelenti, hogy a DigitIQ adatvédelmi nyilatkozat minden pontját teljes mértékben megismerte, értelmezte és elfogadta. Jelen Szerződés Felhasználó és a DigitIQ Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-929526, a továbbiakban: DigitIQ) között létrejövő, jogi érvényű kötelezettséget jelentő megállapodás, mely vonatkozik a Szoftverre, annak komponenseire, a Szoftver által generált fájlokra, és a Szoftver használatára vonatkozó elektronikus dokumentációra. A Szoftver a magyar és nemzetközi szerzői jogra vonatkozó törvények, és szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védelme alatt áll. A Szoftver telepítésének megkezdésével Felhasználó elfogadja és magára vonatkozólag maradéktalanul kötelezőnek ismeri el a Szerződés feltételeit.

1. A Licenc
A DigitIQ a Szoftver nem kizárólagos, át nem ruházható és további felhasználási engedély adására fel nem jogosító felhasználási jogát (a továbbiakban: Licenc) bocsájtja Felhasználó rendelkezésére. A Szoftvert Felhasználó tetszőleges példányszámban telepítheti a tulajdonában álló, vagy általa lízingelt, bérbe vett, vagy más jogcímen jogszerűen használt számítógépen. A jogos használat megszűnését követően a Szoftvert és annak minden komponensét Felhasználónak kötelessége törölni számítógépéről.

2. A Szoftver tulajdonjoga
A Szoftver szerzői jogának jogosultja a DigitIQ. A DigitIQ a Szoftvert nem ruházza át Felhasználóra, hanem az 1. pontban meghatározott jogot biztosítja számára. A Szerződéssel kifejezetten nem engedélyezett jogosultságok gyakorlására a Felhasználó nem válik jogosulttá. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftverrel és komponenseivel (különösképpen, de nem kizárólagosan név, logó, számítógépes kód, betöltő kép, grafikai elemek, a Szoftver által generált fájl szerkezete) kapcsolatos jogok, valamint a terjesztéssel kapcsolatos minden jog a DigitIQ tulajdonát képezi.

tovább