VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS ÚJ ENERGOPT FIÓK LÉTREHOZÁSÁRÓL

Jelen szerződés (a továbbiakban: Fiókszerződés) az EnergOpt program (a továbbiakban: Szoftver) végfelhasználói szoftver licenc szerződésének a kiterjesztése. A Fiókszerződés elfogadásával Ön (a továbbiakban: Regisztrált Felhasználó) kijelenti, hogy az EnergOpt végfelhasználói szoftver licencszerződés és a DigitIQ adatvédelmi nyilatkozat minden pontját teljes mértékben megismerte, értelmezte, elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Fiókszerződés a Regisztrált Felhasználó és a DigitIQ Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-929526, bankszámlaszám: 10401024-50515756-70501007, a továbbiakban: DigitIQ) között létrejövő, jogi kötelezettséget jelentő megállapodás. A regisztrációs lap elküldésével Regisztrált Felhasználó elfogadja és magára vonatkozólag maradéktalanul kötelezőnek ismeri el a Fiókszerződés feltételeit.

1. A Fiókszerződés tárgya
A Fiókszerződés tárgyát a DigitIQ által a Regisztrált Felhasználó számára nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: EnergOpt Fiók) igénybevételével kapcsolatos feltételek, jogosultságok és kötelezettségek rögzítése képezi. Az EnergOpt Fiók által kínált szolgáltatások használata aktív internetkapcsolatot igényel, melynek biztosításáról Regisztrált Felhasználó gondoskodik. A Szoftver és az EnergOpt Fiók honlapja a www.energopt.hu címen érhető el.

2. Definíciók

2.1 Tanúsítvány nyomtatása
A „Tanúsítvány nyomtatása”, valamint a „nyomtatás” kifejezések alatt a továbbiakban a Szoftver szerződésszerű használata során előállított energetikai tanúsítványi lap és mellékleteinek (a továbbiakban együttesen: Tanúsítvány) a Szoftver által PDF formátumban történő előállítása értendő.

tovább